Czech Dutch English German Polish Russian

Křižovatka života

od 22.8. 2006 došlo ke změně názvu na Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.


Občanské sdružení Křižovatka života, se sídlem v Janských Lázních na území Královehradeckého kraje, pracuje jako organizace veřejně prospěšná s celostátní působností. Činnost sdružení zahájilo dnem registrace u Ministerstva vnitra 18.6. 2001 pod číslem VS/1—1/47 353/01-R. Činnost sdružení je zaměřena především na lyžování těžce tělesně postižených (lyžař vozíčkář = monolyžař), které je určeno převážně mladým lidem a dětem po těžkých úrazech páteře, klientům s vrozenými vadami a s následky po onemocnění pohybového aparátu atd. Janské Lázně jsou známé jako lázně pro pohybové ústrojí (Státní léčebné lázně Janské Lázně včetně dětské léčebny Vesna). Dále zde sídlí Obchodní akademie pro tělesně postižené (tělesně postižení zde mohou studovat tři studijní obory — Obchodní akademii, Obchodní školu a Praktickou školu). Handicapovaným z místní lokality nabízíme účast na našich kurzech zcela zdarma (jinak si podle věku handicapovaní přispívají od 350,— až po 450,—Kč/den v čemž je zahrnuto ubytování, strava, materiální vybavení, vleky, doprava do středisek, instruktor, rehabilitace, bazén, tělocvična, doprovodný program, v případě potřeby i osobní asistent atd.).


Monolyžařské kurzy pořádáme v Krkonoších od roku 1998. Svojí činností sdružení navázalo v roce 2001 na činnost SK Akáda Janské Lázně, který v oblasti lyžování vozíčkářů působí od jeho počátku v ČR. Od roku 1998 — 2001 se jednalo o individuální pořádání víkendových výukových lyžařských kurzů pro jednotlivce z řad vozíčkářů především ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. V návaznosti na zvyšující se zájem o výukové kurzy lyžování ze strany těžce tělesně postižených jsme v roce 2001 založili občanské sdružení Křižovatka života a postupně začali plnit stanovené cíle v projektu „Kurzy monoski“. Během naší činnosti jsme do programu zapojili desítky tělesně postižených z celé České republiky, konkrétně v zimní sezóně 2001/02 24 vozíčkářů, v sezóně 2002/03 jsme projekt rozšířili i o další tělesná postižení, kurzů se zúčastnilo 40 handicapovaných z toho 34 monolyžařů a 6 lyžařů s nadkolenní amputací. V zimní sezóně 2003/04 jsme projekt rozšířili do dalších krajů (Liberecký — Bedřichov, Pardubický — Deštné a Říčky) a do projektu výukových kurzů jsme zapojili 84 tělesně postižených z toho 67 monolyžařů. V zimní sezóně 2004/05 jsme začali pořádat soustředění v rakouských Alpách pro nadějné monolyžaře, kteří se účastnili společných campů s reprezentací ČR. Výukových kurzů pořádaných výhradně v zimních střediscích Krkonoš se během zimní sezóny zúčastnilo 90 tělesně postižených z celé České republiky, z toho 68 monolyžařů. Projekt je realizován v několika programech, které na sebe navazují. Hlavní náplní je program tělovýchovný. Účastníci kurzů jsou rozděleni do několika skupin podle svých výkonnostních možností, chuti a zájmu o výuku lyžování. Dominantní filozofie je pro nás aktivní trávení volného času přirozenou formou v prostředí blízkém, tzn. že nám nejde jen o vyhledávání sportovních talentů, kteří by se mohli prorazit na mezinárodní scéně. Chceme hlavně nabídnout a umožnit handicapovaným aktivní pohyb v zimním období, kdy je jejich možnost vyžití na čerstvém horském vzduchu silně omezená. K tomu používáme kompenzační pomůcky monoski, která se dá využít i na nejtěžší případy tělesného postižení (tetraplegie, spastické onemocnění). Kondičně — rehabilitační program navazuje na výuku lyžování v podobě regenerace. Masáže, rehabilitační bazén, strečink, to jsou běžné doplňky po celodenní výuce. Projekt by nešlo realizovat bez sociálního programu. Bez finanční podpory partnerů sdružení a sponzorů projektu by jen někteří mohli zvládnou všeobecně finančně náročné lyžování. Projekt je zaměřen na všechny sociální vrstvy handicapovaných, kterým naše sdružení lyžování finančně zdostupňuje. Doplňkový program je nezbytnou součástí celého projektu. Na řadu přichází každý podvečer a třetí krizový den při pořádání týdenních kurzů.


Projekt „Kurzy monoski“ realizujeme formou víkendových, týdenních a individuálních kurzů, kdy v poslední zimní sezóně jsme především díky silné finanční podpoře akciové společnosti Metrostav, Johnson & Johnson s. r. o. a RWE Transgas a.s. zrealizovali 96 výukových dní. Na realizaci projektu se podílí každoročně na 70 dobrovolníků, především pak speciální pedagogové (zastánci prožitkové pedagogiky) a studenti se zaměřením na práci se zdravotně postiženými (FTK UP v Olomouci, UK FTVS Praha, SPgŠ Litomyšl). Vedle zmíněných dobrovolníků do našich aktivit zapojujeme i rodinné příslušníky a jejich přátele, které proškolíme a naučíme, jak účinně pomáhat tělesně postiženému jedinci tak, aby veškeré aktivity zvládal ve svém volném čase samostatně se svými blízkými.


Chod organizace zajišťuje od 1.4. 2005 jeden pracovník na částečný úvazek, činnost sdružení zajišťují dobrovolní pracovníci, kteří se starají o přípravu a realizaci projektu výukových lyžařských kurzů „Kurzy monoski“, odbornou rehabilitační a asistenční práci, doprovodný program atd. Úzce spolupracujeme s UK FTVS Praha, UP Olomouc, SPgŠ a VOŠP Litomyšl, Centrem Paraple, OS Kaňka Tábor atd.

Copyright © 2021 Centrum handicapovaných lyžařů o.s.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.