Instruktoři Centra

Projekt je v České republice ojedinělý, patříme mezi první, kteří zahájili se skupinou těžce tělesně postižených nácvik lyžování na monoski. Zkušenosti jsme získali v Rakousku, čerpáme ze zdrojů v USA, spolupracujeme s FTK UP v Olomouci. Disponujeme dvacetičlenným týmem licenčních instruktorů a desítkami zkušených dobrovolníků, kteří celý projekt realizují. Mezi dobrovolníky je řada studentů, kteří se v budoucnu budou zaměřovat na práci s tělesně postiženými (např. studenti denního oboru na FTK UP v Olomouci, či dálkového na FTVS). Ti si budou moci své teoretické znalosti aplikovat do praxe a zároveň lyžování na monoski propagovat do dalších regionů. Výukový program probíhá pod vedením Mgr. Kateřiny Duškové, která vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski a na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od jeho počátku u nás. Sportovní skupina pracuje pod vedením trenéra Jiřího Dostála, dlouholetého trenéra v oblasti lyžování tělesně postižených, mj. je předsedou STK TP lyžařů u ČSTPS a předsedou Komise tělesně postižených u Svazu lyžařů ČR.

Mgr. Kateřina Dušková — absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika. Realizátor projektu, vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski a na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od jeho počátku u nás, mj. byla členem STK handicapovaných lyžařů u ČSTPS.

Dlouholetí instruktoři, kteří se na realizaci projektu podílí:

Petr Alina DiS — absolvent VOŠP Litomyšl, obor speciální pedagogika. Na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od roku 1997.

Mgr. Radka Bartoňová – absolventka ATV UP Olomouc. Na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od roku 2003, vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Mgr. Michal Bláha – na rozvoji lyžování a našeho sdružení se podílí od roku 2003. Vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski, vedle výuky má na starost drobný servis monoski a funkci zdravotníka při pořádání pobytových akcí.

Miroslav Bouma – na rozvoji lyžování a našeho sdružení se podílí od roku 2008. Vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Renata Čadová – absolventka ATV UP Olomouc. Na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od roku 2003, vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Jan Číhák – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2011 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Marek Dušek — speciální pedagog, absolvent VOŠP Litomyšl, obor speciální pedagogika, tělesná výchova. Na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 1997 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Jana Ďurecová — fyzioterapeut, na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2005 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Martin Dvořáček — na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2005 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Mgr. Zuzana Dvořáčková — absolventka Fakulty tělesné kultury UP Olomouc. Na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od roku 2003 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Marta Hajdinová — fyzioterapeut, na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2005 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Mgr. Krista Halamičková — absolventka Masarykovy University v Brně (speciální pedagogika — tělesná výchova), PhD. program na Fakultě Tělesné Kultury v Olomouci obor Kinantropologie se zaměřením na aplikované pohybové aktivity, na FTK UP v Olomouci působí jako didaktik sjezdového lyžování, později jako garant výuky na mono-ski. Na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od roku 1998.

Tomáš Hladík - na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2011 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Filip Hovorka – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2002 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Matěj Hruška - speciální pedagog, na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2013 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Petra Ištuková – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2009 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Pavel Jakubec — na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2006 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Jindřich Kalivoda — speciální pedagog, na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2003 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Jiří Martínek — na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2002 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Lucie Martinková – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2009 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Petr Musálek – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2009 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Eva Odvárková – studentka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2009 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Marta Pudilová – studentka ATV UP Olomouc. Na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od roku 2003, vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Vladimíra Sirná — na rozvoji lyžování vozíčkářů se podílí od roku 2003 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Šárka Vachunková – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2011 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Lucie Vojáčková — na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2007 a vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Jiří Vojna – IT správce, na rozvoji lyžování lyžařů s nadkolení amputací se podílí od roku 2003, od roku 2006 se podílí na realizaci tréninkových kempů Monoski teamu a se sportovci se pravidelně účastní závodů.

Instruktoři, s kterými spolupracujeme na Moravě:

Alexandr Gebauer – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2009, od roku 2011 vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.

Jan Lorencovič – na rozvoji lyžování vozíčkářů se aktivně podílí od roku 2009, od roku 2011 vlastní licenci pro výuku jízdy na monoski.