Vážení příznivci našeho projektu. Tak jako každý rok si vás po roce opět dovolujeme seznámit s výsledky realizace našeho projektu. Zimní sezónu 2010/11 můžeme z celkového pohledu považovat za velmi vydařenou. Realizace projektu proběhla bez větších problémů, teplotních výkyvů či deště, rušili jsme pouze jednotlivé výukové dny díky ojedinělé nepřízni počasí. Zrealizovali jsme všechny plánované týdenní kurzy, které jsme ještě dokonce oproti původní nabídce museli vzhledem ke zvýšené poptávce navýšit. Všemi akcemi Centra prošlo během 120 dní 127 účastníků výukových a sportovních akcích, na jejichž realizaci se podílelo přes 80 dobrovolníků. Stejně jako pět předešlých sezón, i ta letošní byla poznamenaná sporem v paralympijském hnutí, o kterém vás průběžně informujeme na našem webu nebo v případě zájmu můžete podrobnější informace získat na webu našeho svazu www.cstps.cz. Na jaře roku 2010 se zdálo vše v paralympijském hnutí konečně vyřešené. Pět let trvající soudní pře o členství Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS) v Českém paralympijském výboru (ČPV) náš zastřešující svaz v pětileté soudní při, po šesti soudních instancích, vyhrál. Zdálo se vše na dobré cestě k vylepšení klima v paralympijském hnutí a narovnání vleklého sporu. Pro mnohé, a hlavně pro sportovce, vize možnosti účastnit se vrcholných zahraničních závodů. Pro naše lyžaře možnost navázat na úspěšnou kariéru z před dvou let. To byla poslední možnost, kdy ČPV umožnil našim sportovcům zúčastnit se mezinárodních závodů. Realizace celého projektu by nebyla možná bez finanční podpory našich partnerů, sponzorů a dárců. Velký dík patří všem našim podporovatelům ze soukromé sféry, ať už finančním či materiálním. Bez jejich podpory bychom nemohli vůbec pomýšlet na realizaci takto finančně náročného projektu, který výrazně mění volnočasovou náplň handicapovaných v zimním období.

 

Tak jako každou sezónu, tak i tu letošní se realizovaná činnost odvíjela od plánu zimní sezóny, který každoročně zveřejňujeme na našem webu v první polovině září. Oproti původnímu plánu jsme nabídku ještě rozšířili o další akce tak, abychom maximálně vyhověli požadavkům našich kurzistů. Vzhledem ke zdravotním potížím členů „Monoski teamu“ jsme zrušili letní soustředění v Krkonoších. První akcí letošní sezóny tak tedy byl metodický víkend instruktorského týmu v Janských Lázních, který se uskutečnil koncem září za účasti 17 instruktorů. Vedle promítání videa a diskuse nad metodikou výuky jsme splnili i volební povinnost, když jsme 25. září zrealizovali volební valnou hromadu Centra. Začátkem října se na nás obrátila slovenská TV Markíza s žádostí, jestli bychom pro ně nezrealizovali jeden sen do pořadu „Modré z nebe“. Jedná se o nejsledovanější pořad na Slovensku, kde TV Markíza plní lidem různých obtížných osudů jejich mnohdy z vlastních zdrojů nerealizovatelné sny. Na přípravu akce jsme měli dva dny a nelehkého úkolu se zhostila Radka Bartoňová, která měla jako jedna z mála instruktorů v požadovaném termínu volno a mohla společně se štábem Markízy vyjet na víkendový kurz na Hintertux (8. – 10.10.2010). Se sportovci jsme se i přes vědomí nejisté účasti na závodech EP rozhodli realizovat tréninkové kempy v rakouských Alpách. Výjezdů se účastnilo torzo sportovní skupiny. Důvodem byly vleklé zdravotní komplikace pěti našich sportovců. Pro sportovce jsme postupně zrealizovali od října do listopadu tři tréninkové kempy v Alpách, na které jsme začátkem prosince navázali prodlouženým víkendovým kempem na Stohu v Krkonoších. V polovině prosince jsme zahájili i realizaci výukového programu, kde jsme do konce roku zrealizovali deset výukových dní především v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýnu.

Druhá polovina sezóny je pro nás vždy tou náročnější částí. Každoročně jsou pro nás lednové akce tradičně ty nejmasovější a nebylo tomu jinak i letošní sezónu. V lednu jsme zorganizovali v Krkonoších 5 pětidenních a 3 víkendové výukové kurzy, 2 týdenní kurzy zaměřené na školení nových instruktorů (licenční kurz byl realizován ve spolupráci s akreditovaným pracovištěm MŠMT FTK UP v Olomouci) a 2 tréninkové kempy Monoski teamu. V řeči čísel jsme během 30 lednových dní do akcí Centra zapojili 65 klientů a 44 dobrovolníků.

V únoru jsme bez pauzy plynule navázali na realizaci výukového a sportovního programu. Ve výukovém programu se nám podařilo zrealizovat 4 týdenní, 2 víkendové a 2 čtyřdenní výukové kurzy, pro Monoski team jsme připravili 2 týdenní tréninkové kempy na Stohu. Sportovci se koncem měsíce zúčastnili letošních prvních závodů, Mistrovství Polska, kde si po dlouhých dvou letech mohli opět vyjet IPCAS body do evropského žebříčku. Únorových akcí se během 28 dní zúčastnilo 48 handicapovaných, na realizaci se podílelo 35 dobrovolníků.

Na březen jsme přesunuli z ledna MČR 2011, které jsme opět realizovali v Rokytnici nad Jizerou za účasti 26 sportovců (10. – 12.3.). Závodům předcházely dva bloky výukových kurzů v Krkonoších, které jsme realizovali ve všech námi využívaných zimních střediscích Krkonoš. Týdenní výukové kurzy jsme ukončili kurzem 13. – 20.3., který byl tradičně věnovaný dětem v době pražských a brněnských jarních prázdnin. Následně došlo v Krkonoších k razantnímu ústupu zimy a zájem o kurzy výrazně opadl. Do konce sezóny jsme zrealizovali sedm výukových dní a v polovině dubna jsme definitivně zimní sezónu 2010/11 ukončili. V průběhu březnových a dubnových akcí jsme do projektu během 27 dní zapojili 44 handicapovaných a přes 35 dobrovolníků.

 

 

 

 

 

 

Back to Top