Už při plánování letošní sezóny jsme počítali s variantou, že naplánované akce nemusí dopadnou vždy tak, jak jsme je zamýšleli. Ledacos nám naznačily již prosincové kurzy, které proběhly ve výrazně jiném složení, než bylo původně plánováno.

V lednu nabízíme volné místo na těchto kurzech:

9. - 14.1.2021: 1x volné místo

16. - 21.1.2021: 1x volné místo

23. - 28.1.2021: 3x volné místo

 

Podmínky pro účast na akcích pořádaných Centrem handicapovaných lyžařů v zimní sezóně 2021/2022 se řídí běžnými požadavky pro fungování v lyžařských areálech:

Účast na výukových kurzech, sportovních kempech, závodech či školení není možná bez doložení bezinfekčnosti:

  1. očkováním
  2. proděláním covid-19, od kterého neuplynulo víc než 180 dní

Doložení je možné certifikátem/QR kódem, potvrzením, výstupem z digitální aplikace.

Výjimkou z těchto opatření, kdy pro vstup bude stačit maximálně 72 h starý PCR test, jsou ti, kdo:

  • mají za sebou alespoň první dávku očkování
  • budou mít písemné potvrzení od lékaře, že očkování nedoporučil vzhledem k jejich zdravotnímu stavu (a lékař to zanese do národního informačního systému ISIN)
  • jsou osobami mezi 12 (včetně) a 18 rokem

Povinnost prokazovat bezinfekčnost neplatí pro děti do 12tých narozenin.

 

Back to Top