V Koutech nad Desnou jsme pořádali 21. – 25.1. 2023  náborový kemp neslyšících dětí, který byl součástí kurzu Fakulty tělesné kultury UP Olomouc, katedry Aplikovaných pohybových aktivit.

Nábor dětí byl proveden prostřednictvím kontaktů na členy SKN, přes rodiče a SPC. Účast zprvu potvrdilo 11 dětí (zákonných zástupců), v konečné fázi přijelo 7 dětí ve věku 6 – 8,5 let. 

"Soustředění obsahovalo 4 lyžařské dny, když trénink probíhal vždy dopoledne i odpoledne. Děti byly rozděleny na začátečníky a pokročilejší. Pod vedením studentů navazujícího magisterského studia APA zlepšovaly své lyžařské dovednosti. Svah byl tzv. cvičný a byl přehledný, vždy dopoledne krásně upravený. Každým tréninkovým blokem byly děti na lyžích jistější. Po skončení každého lyžařského bloku jsem se studenty konzultovala další trénink, v průběhu jednotlivých jízd jsme se rovněž průběžně radili, co zlepšit. V úterý 24. a ve středu 25.1. vždy odpoledne měly děti závody. Závody zorganizovali studenti a o výpomoc požádali i rodiče dětí. Nutno podotknout, že rodičové se zapojovali a jezdili i s dětmi. Úžasná parta. Rodiče také připravili malé dárky k diplomům, takže radost při vyhlášení byla veliká. Při večerním sezení se studenty jsem hodnotila jejich práci a předávalo se další skupině na příští den. Ze skupiny přítomných dětí byly nejlepší M. Kuchlerová, J. Rücker, D. Szöke, dále K. Sejvalová a V. Šimoník a pak o něco hůře J. Vasilišin a A. Michálek, kteří potřebují ještě na technice zapracovat" hodnotí akci Svatava Panská z FTK UP v Olomouci.

Back to Top