V polovině prosince (10. – 15.12.) a ledna (14. – 19.1.) budeme opět ve spolupráci s akreditovaným pracovištěm MŠMT Univerzitou Palackého v Olomouci pořádat licenční kurz „Instruktor monoski“. Úspěšní absolventi získají certifikát pro výuku handicapovaných na monoski, během kurzu získají teoretické a praktické zkušenosti. Lektorkou instruktorského kurzu bude opět Mgr. Radka Bartoňová, doktorantka FTK UP v Olomouci a dlouholetá instruktorka Centra. 


V případě zájmu o účast prosím volejte 777 333 818.

Back to Top